دکتر امیر سلیمانی

دکتر امیر سلیمانی

در کنکور سراسری رتبه ممتاز و در کنکور آزاد رتبه ۷ پزشکی تهران را کسب کرده ام . دوره ۷ ساله پزشکی عمومی را در دانشگاه دولتی علوم پزشکی تبریز گذرانده و دوره تخصصی خود را در دانشگاه تهران ، بیمارستان رازی (قطب علمی پوست کشور) به مدت ۴ سال گذرانده ام اینجانب از سال ۸۹ تا کنون عضو انجمن متخصصین پوست ایران هستم. فعالیتهای علمی تحقیقاتی: پایان نامه عمومی درباره گیاهان دارویی چاپ شده در بهترین مجله پزشکی اروپا و ارائه چندین نوبت در کنگره های داخلی پایان نامه دوره تخصص درباره بیماری پسوریازیس چاپ شده در ژورنال بین المللی و ارائه بصورت پوستر در کنگره AAD امریکا سابقه عضویت و تحقیق چند ساله در مرکز تحقیقات ایدز سابقه عضویت و تولید مقاله در گروه تحقیقات گیاهان دارویی ارائه چندین مورد سخنرانی در کنگره های پوست و زیبایی دانشگاه تهران و کنگره انجمن متخصصین پوست ایران در سالهای ۸۹ تا ۹۵ همکاری مستمر با سازمان نظام پزشکی بصورت ارائه سخنرانی در دوره های باز آموزی پزشکان عمومی بیمارستان های طرف قرار داد: