دکتر بهاره اربابی

دکتر بهاره اربابی

دکتر بهاره اربابی جراح و‌متخصص زنان زایمان و نازایی فارغ التحصیل رشته تخصصی زنان در سال ۱۳۹۱ از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عشق به حیات ‌و تولد به عنوان زیباترین اتفاق در زندگی هر زوج جوان انگیزه من برای انتخاب این رشته جذاب و البته سخت و پر استرس از سال ۱۳۹۱عضو هیات علمی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال ۱۳۹۴ در استان اصفهان مشغول به فعالیت در مطب شخصی و بیمارستان‌های مختلف هستم رتبه برتر بورد تخصصی کشوری در سال۱۳۹۱و‌به عنایت به این موضوع عضو هیات علمی درمانی بیمارستان آموزشی شهید بهشتی دارای مدارک وگواهی نامه های گوناگون شرکت در سمینارها و کارگاههای زیبایی و.زنان و مامایی کشوری خدمات زنان و زیبایی شامل جراحی های جوانسازی و لیزر و ..در مطب شخصی و جدیدترین متو دهای زایمان بی درد و در آب در بیمارستان‌های تخصصی فوق تخصصی عسکریه و میلاد و سعدی اصغهان ما یک کلینیک کوچیک زیبایی برای لیزر و چربی با همکاری یک پزشک عمومی و یک جراح عمومی و‌دو skin care بسیار حرفه ای هم داریم.