دکتر شایسته غفاری

دکتر شایسته غفاری

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی متخصص جراحی های زیبایی زنان دارای بورد تخصصی جراحی زنان از دانشگاه تهران عضو جامعه جراحان ایران