دکتر شهریار حدادی

دکتر شهریار حدادی

متولد ۱۳۵۱ تهران است. وی فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین عضو فعال انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران می باشند. دکتر حدادی با استفاده از دانش و تجربه فراوان، تعداد بی شماری جراحی زیبایی و پلاستیک انجام داده اند و از جمله پزشکان مسلط و شناخته شده در این مقوله هستند. عضو فعال انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران عضو انجمن جراحان پلاستیک اروپا (ISAPS) عضو انجمن بین المللی جراحان پلاستیک و زیبایی عضو جامعه جراحان ایران