دکتر صالح محبی

دکتر صالح محبی

فلوشیپ جراحی قاعده جمجمه از آلمان دکتر صالح محبی متخصص رشته گوش حلق بینی و جراحی سر و گردن از دانشگاه علوم پزشکی ایران و فلوشیپ فوق تخصصی جراحی قاعده جمجمه و سرطان از آلمان می باشند . ايشان فلوشيپ بورد اروپا را در سال 2019 اخذ نمودند.