دکتر صالح محبی

دکتر صالح محبی

فلوشیپ جراحی قاعده جمجمه از آلمان دکتر صالح محبی متولد ۱۳۵۴ در شهر پارسیان، استان هرمزگان متخصص رشته گوش حلق بینی و جراحی سر و گردن از دانشگاه علوم پزشکی ایران و فلوشیپ فوق تخصصی جراحی قاعده جمجمه و سرطان از آلمان می باشند .

logo