دکتر فرشته عبدالمطلبی

دکتر فرشته عبدالمطلبی

– فارغ التحصیل پزشک عمومی از دانشگاه ایران در سال 1383 – فارغ التحصیل تخصص گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن از دانشگاه تهران در سال 1389 – عضو هیئت مدیره انجمن گوش، حلق وبینی ایران (شاخه کرج) – دوره تکمیلی آندوسکوپی و راینولوژی