دکتر لیلا جعفری

دکتر لیلا جعفری

متخصص زنان زایمان و نازایی و جراح زیبایی زنان در بوشهر می باشند . گذراندن دوره‌های معتبر جراحی های زنان در داخل و خارج کشور فارغ التحصیل از دانشگاه تهران بورد تخصصی از دانشگاه تهران گذراندن دوره ای متعدد سونو زنان مدرک بین المللی سونو زنان گواهی انجام کولپوسکوپی از دانشگاه تهران