دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی متولد سال ۱۳۵۴ از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در محل تولد سپری کردند. در سال 1373 با قبولی در رشته پزشکی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدند. پس از اخذ مدرک دکترای عمومی و شرکت در امتحان تخصص در سال 1384 موفق به قبولی در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید. دوران تحصیل ایشان در رشته تخصصی کلیه و مجاری ادراری در بیمارستان امام خمینی تهران و با استفاده از تجربیات اساتید بزرگی سپری شد. بعد از به پایان رساندن دوره تخصصی به مدت هشت سال به عنوان متخصص کلیه و مجاری ادراری به ارائه خدمات به بیماران عزیز پرداختند.