دکتر محمد رنجبری

دکتر محمد رنجبری

جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادرار بورد تخصصی اورولوژی بزرگسالان و اطفال فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شیراز (عمومی) 1374 فارع التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران ( بورد تخصصی) 1382 عضو انجمن اورولوژی اروپا (EAU member) عضو انجمن بین المللی جراحان کلیه(SIU member)