دکتر منصور ابوالقاسمیان

دکتر منصور ابوالقاسمیان

عضو هیئت علمی دانشگاه ایران دوره های فوق تخصصی: فوق تخصص تعویض مفصل پیشرفته لگن و زانو از دانشگاه تورنتو کانادا فلوشیپ فوق تخصصی جراحی هیپ و لگن از دانشگاه ایران دوره آرتروسکوپی و جراحی نگه دارنده هیپ از دانشگاه گراتس اتریش دوره‌های کوتاه مدت فوق تخصصی جراحی زانو و لگن در آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه و ایتالیا