دکتر میترا بهمن پور

دکتر میترا بهمن پور

جزو نفرات برتر بورد کشور هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو انجمن جراحان زیبایی آمریکا دارای چندین مقاله معتبر خارجی و ایرانی یکی از مولفین موسسه رهپويان شريف