دکتر نارسیس نصیری

دکتر نارسیس نصیری

دكتر نارسيس نصيري ورودي سال ۱۳۶۴ دانشگاه علوم پزشكي ايران می باشد و درسال ۱۳۷۲ از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند. پس از گذراندن ۲ سال طرح شروع دوره تخصصي جراحي زنان و زايمان در بيمارستان شهيد اكبر ابادي و دو سال اخر بيمارستان فيروزگردر سال ۱۳۷۸ با مدرك دانشنامه ي تخصصی و داراي بورد تخصصي زنان و زايمان فارغ التحصيل فارغ التحصیل شده اند.