دکتر ندا مقتدری اصفهانی

دکتر ندا مقتدری اصفهانی

رتبه برتر بورد تخصصی زنان ،زایمان و نازایی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عضو انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران دارای گواهینامه جراحی زیبایی زنان از ISGAPS دارای گواهینامه جراحی زیبایی زنان از فرانسه دارای گواهینامه جراحی زیبایی زنان از انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران دارای گواهینامه کولپوسکوپی از دانشگاه علوم پزشکی ایران دارای گواهینامه درمان نازایی از انجمن تله مدیسین ایران دارای گواهینامه سونوگرافی از انجمن متخصصین زنان اصفهان دارای گواهینامه لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی از دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای گواهینامه هیستروسکوپی از انجمن علمی جراحان کم تهاجمی ایران