دکتر ندا مهر علیزاده

دکتر ندا مهر علیزاده

متخصص قلب و عروق رتبه برتر بورد تخصصی از مرکز قلب رجایی تهران سوابق تحصیلی و علمی متولد سال 1365 فارغ التحصيل عمومي دانشگاه تهران تخصص از دانشگاه ايران بيمارستان قلب شهيد رجايي جز رتبه هاي بورد كشوري سال ٩٦ عضو انجمن قلب اروپا