دکتر کامران بابایی

دکتر کامران بابایی

دکتر کامران بابایی فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی در شهر اصفهان در مهر ماه ١٣۵۵ متولد شدم دانش نامه پزشکی عمومی در سال ٨٠ و جراحی عمومی در سال ٨۶ و فوق تخصص جراحی پلاستیک در سال ٩١ از دانشگاه اصفهان سابقه طبابت در مناطق محروم ٢ سال ارومیه و ٢ سال در نور آباد ممسنی و از سال ٩١ استادیار بخش جراحی پلاستیک دانشگاه جندی شاپور اهواز هستم که کماکان هم در شهر اهواز مشغول خدمت رسانی می باشم