دکتر یعقوب محبوبی اسکوئی

دکتر یعقوب محبوبی اسکوئی

متولد ۱۳۵۲ و فارغ التحصیل پزشکی عمومی سال ۱۳۷۹ دانشگاه تهران اخذ بورد تخصص اطفال در سال ۱۳۹۰ اخذ بورد فوق تخصص آسم، آلرژی و ایمونولوژی بالینی در سال ۱۳۹۵ عضو انجمن آسم وآلرژی ایران عضو آکادمی آسم و آلرژی آمریکا عضو آکادمی آلرژی وایمونولوژی اروپا پزشک نمونه در سال ۱۳۹۷