دکتر شهزاد شریف زاده

دکتر شهزاد شریف زاده

دکتر شهزاد شریف زاده متولد مهر ماه ۱۳۵۵ فارغ التحصیل پزشکی عمومی دانشگاه نجف آباد سال۱۳۸۲ فارغ التحصیل تخصص زنان ‌زایمان از دانشگاه جندی شاپور اهواز