دکتر علیرضا بخشایی کیا

دکتر علیرضا بخشایی کیا

ایشان متولد 1354/1/28 در تهران میباشد که تحصیلات متوسطه را در دبیرستان البرز تهران به اتمام رسانده و درسال 1372 دیپلم خود را در رشته علوم تجربی با رتبه 1 دریافت کرده و در همان سال در رشته پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد. در سال 1380 دوره پزشکی عمومی را به پایان رسانده و پس از گذراندن دوران طرح و سربازی در سال 1382 در رشته تخصصی جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پذیرفته شد و در سال 1386 موفق به دریافت بورد تخصصی این رشته با رتبه اول در گواهینامه و رتبه سوم در دانشنامه شد. همچنین ایشان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران شد. در سال 1387 در رشته فوق تخصصی جراحی پلاستیک در دانشگاه علوم پزشکی شیراز پذیرفته شده است و در سال 1390 موفق به دریافت بورد فوق تخصصی با رتبه برتر در این رشته شده اند. برای انجام تعهدات فوق تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بودند . او دارای چندین مقاله علمی ، در مجلات معتبر خارجی میباشد و در کنگره های مطرح دنیا در رشته فوق تخصصی جراحی پلاستیک شرکت نموده است .