دکتر فاطمه فیروزی

دکتر فاطمه فیروزی

متخصص زنان، زایمان و نازایی دارای بورد تخصصی دکترای پزشکی عمومی دانشگاه تهران دوره تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران دوره های فلوشیپ لاپاراسکپی زنان از ایران و سوییس دوره های لیزر پزشکی از انجمن لیزر روسیه و المان دوره اموزشی سونوگرافی زنان و سونوهیستروگرافی بیش از ۱۶سال طبابت و جراحی در حوزه زنان زایمان نازایی