دکتر محمد علی قاسمی

دکتر محمد علی قاسمی

دکتر محمد علی قاسمی، متخصص جراحی استخوان و مفاصل، جراح هیپ و لگن و تعویض مفصل هستند. ایشان بورد تخصصی ارتوپدی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و فوق تخصص جراحی لگن و تعویض مفصل خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران و زوریخ سویس اخذ نموده اند. دکتر قاسمی دوره های فلوشیپ ارتروپلاستی و ارتروسکوپی هیپ را در در دانشگاه Gratz اتریش، هامبورگ المان، و دانشگاه زوریخ سویس گذرانیده اند. ایشان فلوشیپ درمان های نگهدارنده هیپ خود را تحت نظر پروفسور گانز، از معروفترین جراحان ارتوپدی دنیا در سویس گذرانیده اند. دکتر محمد علی قاسمی عضو انجمن جراحان زانو و لگن امریکا، انجمن جراحان ارتوپدی امریکا و انجمن هیپ اروپا و انجمن جراحان مفصل ران ایران هستند.