دکتر مریم اسلامی

دکتر مریم اسلامی

دکترای تخصصی ژنتیک عضو هیات علمی دانشگاه فلوشیپ پزشکی بازساختی از دانشگاه هاروارد آمریکا عضو مرکز بین المللی پزشکی فرد محور دوسلدورف آلمان و مدیر آموزشی پژوهشی و مشاور ژنتیک مرکز در ایران عضو انجمن مشاوره ژنتیک آمریکا مجری پایان نامه دکتری تخصصی در دانشگاه هارواردآمریکا مدال طلا و کسب مقام عالی ترین اختراع و بهترین زن مخترع سال 2008 از طرف سازمان جهانی مالکیت معنوی سازمان ملل متحد (WIPO) مدیر اجرایی و سخنران کلیدی سمپوزیوم و مدرسه تابستانی 2019 پزشکی فردمحور مرکز بین المللی پزشکی فردمحور 9 دوسلدورف آلمان اکادمی و انجمن سلولهای بنیادی آلمان در دانشگاه کلن رئیس کنگره بین المللی بیماری های دریچه قلب 2016 و سخنران کلیدی دانشگاه کمبریج انگلستان عضو کمیته اجرایی کنگره سلول بنیادی درمانی 2015 آمریکا رئیس پانل و سخنران مدعو کنگره بین المللی بیولوژی سلولی و مولکولی 2015 چین مدیر گسترش علم و علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی رئیس مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران مشاوره ژنتیک کلینیک پروفسور فرهود و رئیس بخش ژنتیک و پزشکی فرد محور قلب و عروق کلینیک دریافت کننده عنوان زن نخبه و برگزیده سال و نشان نوآوری و شکوفایی از مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی ایران عضو بنیاد ملی نخبگان