دکتر نگین محبوب

دکتر نگین محبوب

گواهینامه هیسترسکوپی از دانشگاه تهران گواهینامه عمل های زیبایی و ترمیمی زنان از کشور ارمنستان پزشک نمونه کشوری در دوره پزشکی عمومی و تخصص عضو کمیته شیر مادرو سلامت مادران در استان کردستان عضو کمیته توبکتومی دراستان کردستان برگزار کننده سمینار آموزسی آنفلوانزای پرندگان گواهینامه کنترل هیپوتیروئیدی در بارداری گواهینامه درمان اختلالات روانپزشکی در بارداری گواهینامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران گواهینامه طب و بهداشت سالمندان مدرس ترویج تغذیه با شیر مادر و مشاوره شیردهی مدرس دوره های آموزشی تنظیم خانواده گواهینامه خون و فرآورده خونی و نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون(هموویژلانس)