دکتر سیده سعیده اسدی

دکتر سیده سعیده اسدی

جراح و متخصص زنان ، زایمان و نازایی دارای فلوشیپ جراحی های زیبایی زنان از موسسه زیبایی آمریکا American association of aesthetic دارای گواهینامه سونوگرافی